Usługi brokerskie

Naszym Klientom zapewniamy:

 • Audyt ubezpieczeniowy mający na celu określenie aktualnej sytuacji, identyfikację i ocenę ryzyka.
 • Opracowanie programu ubezpieczeniowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami - zapytanie brokerskie, zebranie ofert, negocjowanie warunków z ubezpieczycielami.
 • Analizę i porównanie warunków.
 • Rekomendację brokerską.
 • Wdrożenie i administrację programu ubezpieczenia.
 • Szkolenie z wypracowanych procedur i rozwiązań.
 • Czynny udział w procesie likwidacji szkód.

Obsługa podmiotów i instytucji

Naszym Klientom zapewniamy:

 • Audyt ubezpieczeniowy mający na celu określenie aktualnej sytuacji, identyfikację i ocenę ryzyka.
 • Opracowanie programu ubezpieczeniowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami - zapytanie brokerskie, zebranie ofert, negocjowanie warunków z ubezpieczycielami.
 • Analizę i porównanie warunków.
 • Rekomendację brokerską.
 • Wdrożenie i administrację programu ubezpieczenia.
 • Szkolenie z wypracowanych procedur i rozwiązań.
 • Czynny udział w procesie likwidacji szkód.