Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych

SMSU zostało założone w 2005 roku przez grupę osób związanych zawodowo z ubezpieczeniami, z kilkunastoletnim stażem w zakładach ubezpieczeń, firmach brokerskich i agencjach ubezpieczeniowych, dla których ubezpieczenia są pracą, pasją i wyzwaniem.

SMSU jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), dzięki czemu istnieje możliwość wpłat na Fundusz 1%. Zgromadzone środki przekazywane są naszym członkom, którzy są w trudnych sytuacjach losowych i złożyli wniosek do Zarządu.

SMSU jest alternatywą dla indywidualnych poszukiwań ochrony ubezpieczeniowej także w przypadku innych grup zawodowych (nauczyciele, górnicy, służby mundurowe), a także bezrobotnych, osób czasowo pozostających bez pracy, osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących w małych firmach, które nie posiadają pracowniczych ubezpieczeń grupowych.

SMSU oferuje możliwość przystąpienia do grupowej formy ubezpieczeń na życie, zdrowotnych, następstw nieszczęśliwych wypadków, domów i mieszkań, a także dziennych świadczeń szpitalnych. Oferta dostępna jest na stronie www.smsu.com.pl. Jednocześnie SMSU oferuje przystąpienie do programu Prywatnej Opieki Medycznej. Zakup wybranego pakietu ubezpieczenia jest możliwy po wejściu na stronę www.cazdrowie.pl. To tutaj w wygodny sposób i bez wychodzenia z domu wybierzemy interesujący nas wariant ochrony, a także dopełnimy niezbędnych formalności.