Carbo Asecura S.A.

Dane rejestrowe

Forma prawna
Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy
500 000 PLN - w całości opłacony
NIP
646-10-05-990
REGON
271984704
Zarejestrowano
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015735

Skład zarządu

Jacek Jucha
Prezes Zarządu
Agnieszka Moskwa-Sołtysik
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Grądalski
Wiceprezes Zarządu
Adam Prończuk
Członek Zarządu